Vrijwilliger aan het woord - Daniel

Geschreven door 3sens. Gepost in Nieuws

27rondleidingHallo, een woordje als vrijwilliger van de maand vanwege de penningmeester


Zou je de lezers in het kort kunnen vertellen wie je bent

Ik ben Daniël Dumoulin en samen met mijn echtgenote Rita Sauvage werken we al enkele jaren mee aan de doelstellingen van GAE. Wij zijn woonachtig in Boortmeerbeek (op de as Mechelen-Leuven, een 7-tal km van Mechelen). Wij hebben 3 zonen, Geoffrey (25 - sinds 11/2015 het nest verlaten), Raoul (22 – student diergeneeskunde) en Xavier (19 – student geneeskunde).

Ik ben beroepshalve politiecommissaris – technologie gestuurde politiezorg (technologische hulpmiddelen politie (van bouwtechnisch tot in het politievoertuig – cameratechnologieën))

Hoe lang ben je al vrijwilliger bij GAE ?

Ik denk intussen al officieel bijna 5 jaar. Moeilijk om afgelijnd te omschrijven daar we er zo een beetje ingerold zijn. Ik denk dat ik bij het 10-jarig bestaan in juni 5 jaar mijn groene polo heb.

Hoe ben je in contact gekomen met GAE ?

De oudste zoon Geoffrey wou reeds geruime tijd een hond. Een kleine 7 jaar geleden bij de aanvang van zijn 2° jaar aan de universiteit hebben we hierin toegestemd mits hij ook de nodige lessen ging volgen aan een hondenschool. Hij had zijn oog laten vallen op een pup uit Spanje (onze zotte Luna) en zo zijn we met GAE in contact gekomen. Eerst met Ingrid Van Damme voor huisbezoek, daarna met Gwen voor het afhalen van Luna “de rat”. Geoffrey is intussen gebrevetteerd instructeur hondenschool en voorzitter van deze VZW. (Waar GAE toch toe kan leiden hé :).

We zijn daarna naar de wandelingen gegaan en is het begonnen met hier en daar een beetje en meer mee te helpen, foto’s te nemen, fotosite te bouwen ….

Na onze eerste wandeling in Jezus-Eik hebben we Iñaki geadopteerd. Nadat Anita zag dat de schuchtere Iñaki positief op haar reageerde werd hij aan Rita “gekoppeld” om hem mee te nemen op de wandeling. Het klikte meteen tussen de Iñaki en Rita en we hadden als snel door dat Luna niet alleen zou blijven. Met één hond gaan wandelen, met 2 naar huis. Prachtig hoe beide honden nadien samen verder openbloeiden.

Waarom ben je vrijwilliger bij GAE ?

We doen het voor de hondjes. Wij zijn van het soort mensen dat, indien we voor achter een doelstelling staan, er ook actief aan willen meewerken. Aan de zijkant toekijken hoe anderen werken is niets voor ons.

Het GAE-gezegde: ”Zorgen voor een gouden mandje” is heel belangrijk voor ons. Wij willen samen met de collega-vrijwilligers de kwalitatieve adoptie, iets waar GAE toch wel voor staat, maximaal bewerkstelligen. Dit zodoende dat de honden onmiddellijk een nieuwe thuis krijgen, aangepast aan hun noden en deze van de nieuwe baasjes. Wij staan voor 200 % achter de door GAE gevolgde principes en procedures voor adoptie.

Sinds begin 2014 werd mij gevraagd om de taak van penningmeester over te nemen van Ingrid V. D. en nadien deel uit te maken van het dagelijkse bestuur van GAE.

Waarom doe je vrijwilligerswerk en wat heeft het tot op heden gebracht ?

Het is gewoon leuk om te weten dat je bijdraagt aan een betere wereld, al is het soms maar een druppel op een hete plaat. Het doet bovendien zo’n deugd om na het geleverde werk te kunnen vaststellen dat het bijgedragen heeft tot het verbeteren van de situatie.

Zien dat het werk bijdraagt in het o.a. verbeteren van de opvangomstandigheden in Spanje (vb deelnemen aan de sponsoring van vloerverwarming in het opvangasiel) doet echt deugd en is, naast de dagelijkse werkdruk, ontspannend. Gelukkige en gezonde geadopteerde honden, daar doen we het ook voor.

Wat zijn de leukste of mooiste dingen die je hebt meegemaakt ?

Het is moeilijk om een specifieke keuze te maken.
• Ik vind het steeds speciaal om de honden waarvoor ik een huisbezoek heb gedaan nadien terug te zien (hetzij op een wandeling of even tussendoor).
• Ook het door GAE bewerkstelligde positieve verloop van “specialekes” – honden met een ernstig probleem/letsel – naar een genezen toestand geeft een heel fijn gevoel.
• Het recente bezoek aan Arca in Spanje gaf, naast de frustraties over de lokale attitude van de bevolking versus de prachtige inzet van de vrijwilligers, een aantal schitterende momenten
o De liefde die je krijgt van de aldaar opgevangen honden wanneer ze geknuffeld / in hun waarde erkend worden.
o De doop (naamgeving van pups door de GAE-vrijwilligers)
o De inzet van en de ontvangst de lokale vrijwilligers
o De aldaar ontmoette honden terugzien in België op weg naar of in hun gouden mandje.

Wat waren je eerste ervaringen toe je vrijwilliger werd bij GAE en wat vind je minder leuk ?

Mijn eerste ervaringen waren een leuk en gemotiveerde groep. Dit nodigde meteen uit tot een actieve deelname aan de werkzaamheden, hetgeen uiteindelijk uitvloeide van een vrijwilligersfunctie naar een bestuursfunctie.

Heb je een persoonlijke ambitie, die je als vrijwilliger wil nastreven en/of een tip voor mensen die vrijwilliger willen worden ?

Indien ik meer tijd vrij had zou ik nog meer kunnen doen, ik ben soms bijna jaloers op de collega adoptieverantwoordelijke die over meer tijd beschikt. Ik probeer van uit mijn professionele ervaring steeds na te gaan of we de werking van GAE op technisch vlak kunnen verbeteren.
Voor wie vrijwilliger wil worden, zorg steeds dat je voorafgaand bekijkt wat je kan doen en ook in deze context de juiste (hoeveelheid) taken/engagementen opneemt.

Is er misschien nog iets dat je aan de lezer kort wil overbrengen ?

Ik heb nog geen seconde spijt gehad om als vrijwilliger bij GAE aan de slag gegaan te zijn. Het zien van gelukkige honden en in het bijzonder de evolutie die ze maken tussen hun aankomst en de latere ontmoetingen, maakt een mens zooo… gelukkig.


Wij danken

  • Sponsor-ThermoHeizung
  • Sponsor-Bananas
  • Sponsor-Europremiums
  • Sponsor-Hilferd

Wij Danken

  • Sponsor-Goormans
  • Sponsor-VanDenBroeck
  • Sponsor-Immobilli