GAE en GDPR

Gepost in Algemene Info

De Europese privacywetgeving (GDPR) vereist dat alle beheerders van gegevens aan de personen wiens gegevens zij bewaren dit ter kennis brengen alsook de wijze waarop deze gegevens bewaard en beheerd worden. Hieronder lichten wij toe welke gegevens wij bewaren. Alle desbetreffende documenten  en de webpagina's zullen aangepast worden zodoende dat iedereen op de hoogte is van de gevolgde procedures.

 

Algemene bepalingen

Galgo Aid VZW deelt geen van de bij hen bewaarde gegevens met andere partijen tenzij hiervoor een wettelijke basis zou bestaan (vb strafrechtelijke inbreuken). In geen geval worden de gegevens overgemaakt aan één of andere commerciële vereniging zonder voorafgaande toelating van de persoon om wiens gegevens het zou gaan. 

Door GAE bijgehouden lijsten

1 Algemene ledenlijst

De algemene ledenlijst bevat de namen en contactgegevens van alle personen die een ledenbijdrage gestort hebben aan GAE en aldus ook van alle activiteiten in kennis gesteld worden. Deze personen opgenomen in deze lijst worden, teneinde te kunnen aantonen dat de VZW leden heeft, voor een periode van 5 jaar bijgehouden.
Bij de jaarlijkse vervaldag van de bijdrage wordt het lid tot maximaal 5 x uitgenodigd om zijn lidmaatschap te verlengen, waarna, indien dit niet gebeurt, het oud-lid gearchiveerd wordt en ook geen kennisgevingen meer zal ontvangen.

2. Adoptieaanvragen

Wanneer iemand een hond bij GAE wenst te adopteren, start de procedure middels een (meestal) online ingediende adoptieaanvraag. Aan de hand van deze adoptieaanvraag neemt GAE contact op met de kandidaat-adoptant waarna in onderling overleg beslist wordt of de adoptieprocedure verder gezet wordt. Het staat de indiener van de adoptieaaanvraag ook vrij om op gelijk welk moment de aanvraag terug in te trekken. De adoptieaanvraag blijft op het systeem bijgehouden tot op het moment dat de adoptieprocedure al dan niet met succes werd afgerond.

3. Documenten huisbezoeken

Nadat er een adoptieaanvraag aanvaard wordt, zal, voor zover dit al niet gebeurd is, een huisbezoek uitgevoerd worden teneinde met de kandidaten persoonlijk kennis te maken en na te gaan of de opvangplaats geschikt is om een hond veilig te plaatsen. De informatie van dit huisbezoek wordt door de huisbezoeker binnen de organisatie gedeeld met de beslissingsnemers, zijnde het bestuur van GAE, de adoptieverantwoordelijken en het GAE-opvanggezin waar de hond verblijft in afwachting van adoptie.
Na een succesvolle afronding van, de adoptieprocedure wordt dit document gearchiveerd bij de adoptieverantwoordelijke en verwijderd bij de andere bestemmelingen. Indien de procedure onderbroken wordt of met een negatief resultaat afgesloten wordt, worden de gegevens van het huisbezoek vernietigd.

3. Adoptanten

In het kader van de adoptieprocedure is contractueel vastgelegd dat GAE iedere geadopteerde hond in geval van einde adoptie, anders dan overlijden, terug aan de organisatie moet gegeven worden zodoende dat GAE een nieuw adoptiegezin kan zoeken. Het is evident dat GAE de gegevens van de desbetreffende hond, alsook de adres- en contactgegevens van alle adoptiegezinnen bijhoudt in een bestand. Indien GAE in kennis gesteld wordt van het overlijden van de hond, wordt dit dan ook in de lijsten bijgehouden zodoende dat GAE ten behoeve van de controlerende overheidsinstanties een overzicht behoudt van alle geadopteerde honden.
Indien de adoptant dit wenst kunnen, na het overlijden van de hond,  zijn contact- en adresgegevens uit deze records op eenvoudige aanvraag verwijderd worden.

4. Vrijwilligers

Binnen de groep van de GAE-leden zijn er een aantal personen die het officiële statuut van vrijwilliger hebben. Deze personen zijn in deze functie opgenomen in de lijsten en hun gegevens worden alleen gedeeld met de verzekeringsmaatschappij die instaat voor de vrijwilligersverzekering. Vrijwilligers ondertekenen ook de vrijwilligersverklaring dewelke in de GAE-archieven bewaard wordt.

5. Leden algemene vergadering

De leden van de algemene vergadering bestaan uit de door deze vergadering aanvaarde effectieven en toegetreden leden die samen met het dagelijks bestuur de sturing van de VZW verzorgen. Deze leden komen minimaal jaarlijks samen. Zij zijn met hun statuut opgenomen in de ledenlijst.

6. Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur zijn de door de algemene vergadering aangeduide minimum 3 leden van de algemene vergadering. Hun namen zijn ook opgenomen in het Staatsblad.

Wie zijn wij ?

Gemotiveerde vrijwilligers met affiniteit voor de Spaanse hondenproblematiek


Galgo Aid Europe VZW, opgericht in juni 2006, is een organisatie die bestaat uit een klein hecht team van gemotiveerde vrijwilligers met affiniteit voor de Spaanse hondenproblematiek.

Hoe is onze naam ontstaan ?

 • Galgo Espagnol is de originele benaming voor een Spaanse windhond
 • Aid staat voor opvang, verzorging, adoptie en goede nazorg van de honden
 • Europe symboliseert onze intentie om te willen samenwerken, ook grensoverschrijdend, met andere hulp organisaties

U kent vast die “Specifieke Galgo Blik”: hoofdje naar beneden, oogjes angstig omhoog kijkend, proberen trouw te zijn.Bang om elke keer weer opnieuw geslagen te worden, de grote afwijzing. De timide Galgo is geboren, vervolgens wereldwijs gemaakt door zijn “fijne” baas en het vertrouwen is geschaad !

Over heel Spanje zijn er "perreras' of dodingsstations waar duizenden honden worden ingeslapen,op een niet humane manier. De Protectoras in Spanje (Refuges) zitten overvol met deze vaak mishandelde, aan hun lot overgelaten, lieve honden.

Na een moeilijk leven van opgesloten te zitten in een hok, uitgehongerd te worden om dan beter te kunnen jagen, willen wij vooral windhonden de kans geven op een hond-waardig bestaan.

Jaarlijks worden er duizenden Galgo's en Podenco's verlaten, levend of dood gedumpt in vuilniszakken of in putten gegooid, doodgeschoten, bewust aangereden en momenteel weer opgehangen, terwijl dit bij wet verboden is !

Elk dier is voor ons gelijk. Wij streven naar een goede thuis waar de hond kan leren genieten, vrij kan leven zonder angst, eten kan stelen zonder geslagen te worden, ondeugend mag zijn, kan spelen en ravotten, een eigen plekje heeft, gewaardeerd en lief gevonden wordt.

GAE staat niet alleen voor adoptie bemiddeling van 'perfecte' honden, maar ook voor de minder mooie exemplaren, de oudjes, de getraumatiseerden, de gebrekkigen. Wij vragen ook speciale aandacht voor de zwarte galgo's en de reutjes, die geheel onterecht, vaak langer moeten wachten op een eigen thuis. Dat is immers Rescue met een grote R, dat elke windhond een eerlijke kans krijgt !

 

 

Medisch Hulpfonds en speciale acties

Gepost in Algemene Info

Heb jij dat ook ?


Hand-HeartJe wil graag een hond helpen maar je hebt geen plaats om hem/haar een gouden mandje te geven ?
Maar je ziet het wel zitten je steentje bij te dragen om een hond in nood te helpen en deze een nieuwe start te kunnen geven? Dan kan dit via een bijdrage aan ons medisch hulpfonds.

Dagelijks worden er honden gevonden langs de weg, gered uit de dodingstations, achtergelaten aan de asielpoorten. De meeste van deze honden hebben nog nooit een dierenarts gezien en zijn medisch meestal niet in orde. Soms zijn de honden die gered worden zelfs zo zwak, dat ze enkele dagen opengenomen moeten worden bij de dierenarts of in de dierenkliniek of ze hebben en een breuk en moeten geopereerd worden.

De medische kosten voor de behandeling en medicatie kunnen soms hoog oplopen voor de asielen in Spanje. Als wij van Galgo Aid dan foto’s krijgen van hondjes die medische hulp nodig hebben is het moeilijk om een keuze te maken welke hond we kunnen helpen, welke eerst, wie wordt een ‘zorgenkindje’ ...?

Daarom dat we het concept van ‘zorgenkindjes’ hebben veranderd naar ‘medisch hulpfonds’.

Het is immers zo dat alle honden die in de asielen binnenkomen een bezoekje brengen aan de dierenarts. Ze worden standaard volledig nagekeken en gevaccineerd, ontwormd en gechipt. Ook hun bloed wordt getest en naar gelang de resultaten volgt er een behandeling, volwassen honden worden gesteriliseerd of gecastreerd. Dit zijn de basis onderzoeken en behandelingen die elke hond in de asielen waar wij mee samenwerken krijgt.

Buiten de standaard behandeling zijn er velen die nog extra zorgen nodig hebben bv verzorging van wondjes, longontsteking, diarree, breuken, ... Dit is een lopende rekening voor onze partners in Spanje en wij willen hen samen met u, helpen om deze zware medische kosten te dragen.

Het verleden van deze honden kunnen we niet veranderen, maar met uw hulp kunnen we wel hun toekomst verbeteren.

Als u ook iets wil betekenen voor een hond die medische hulp nodig heeft, dan is uw vrije bijdrage van harte welkom. Alle bedragen worden per kwartaal integraal overgemaakt aan de desbetreffende asielen. Tevens worden de totaalbedragen per kwartaal en per asiel op onze website geplaats.

 • GLADIATOR (9)
 • IMG-20140715-WA0018
 • Medisch-Hulpfonds-01
 • Medisch-Hulpfonds-02
 • Medisch-Hulpfonds-03
 • Medisch-Hulpfonds-04
 • Medisch-Hulpfonds-05
 • Medisch-Hulpfonds-06
 • P131002_04 HOMERO M2 (2)
 • P140304_01 CARBÓN M4 (6)

 

Hoe Doneren ?

Uw donatie kan u overmaken op ons rekeningnummer IBAN BE51 731-0019584-62 met vermelding ‘donatie medisch hulpfonds’.
Tevens vragen wij u het invulformulier in te vullen zodat wij uw gegevens hebben voor verdere informatie.

    

Alvast bedankt uit naam van alle honden die nog in Spanje verblijven en medische verzorging nodig hebben !

 

Donaties Medisch Hulpfonds

  Jaar Donatie aan Bedrag (EURO) Opmerking
1° kwartaal 2022 Arca de Noë 190,00  
2° kwartaal 2022 Arca de Noë 60,00  
Dodentocht Elena 2022 Arca de Noë 1.000,00 Ingezameld bedrag aangevuld dor GAE tot 1.000,00 €
3° kwartaal 2022 Arca de Noë 230,00  
4° kwartaal 2022 Arca de Noë 270,00  
Extra gift werken 2023 Arca de Noë 5.000,00 Externe schenking doorgestort
1° kwartaal 2023 Arca de Noë 290,00  
2° kwartaal 2023 Arca de Noë 130,00   
Zomeractie Arca 2023 Arca de Noë 920,00 Giften t.e.m. 31/7/2023
Zomeractie Arca 2023 Arca de Noë 3000,00 Extra gift GAE
Dodentocht Elena 2023 Arca de Noë 500,00 Ingezameld bedrag aangevuld door GAE tot 500,00 €
3° kwartaal 2023 Arca de Noë 70,00 Liep samen met zomeractie

 

 

Kattentest

Gepost in Algemene Info

CatDe meeste honden worden op voorhand in Spanje getest in hun omgang met katten. De honden die 'geslaagd' zijn voor de kattentest, kunnen binnenshuis meestal goed samenleven met de kat des huizes, maar buitenshuis of in de eigen tuin, blijft voorzichtigheid geboden omwille van het jachtverleden en jachtinstinct.

Sommige opvanggezinnen hebben tevens katten, waardoor de reactie en het gedrag van de Galgo of Podenco nog eens extra geëvalueerd kan worden.

Zeker niet alle windhonden kunnen met katten samenleven. De eerste dagen na adoptie en in geval van twijfel raden wij aan een muilkorfje te gebruiken om ongelukken te vermijden.

 

 • A01
 • A02
 • A03


Enkele Filmpjes

Katten-vid1 Katten-vid2 Katten-vid3

 

Uiteraard mogen de mooie foto's van enkele van onze adoptiehondjes en hun fluffy huisgenootjes niet ontbreken !

Zowel de galgo's Beau, Boris en Jano als de podenco's Kito, Mercy en Pauke, bewijzen dat kat en hond beste maatjes kunnen worden.

 • A-galgos en katten
 • C01
 • C02
 • C03
 • C04
 • C05
 • C06

Rasinfo

Gepost in Algemene Info

Wij willen u door middel van deze algemene raskenmerken reeds een algemeen idee geven. 
Uiteraard heeft elke hond een eigen persoonlijkheid.

 

Galgo-Image Podenco-Image

Galgo

Podenco

 

 

 

Login

Wij danken

 • Sponsor-ThermoHeizung
 • Sponsor-Bananas
 • Sponsor-Europremiums
 • Sponsor-Hilferd

Wij Danken

 • Sponsor-Goormans
 • Sponsor-VanDenBroeck
 • Sponsor-Immobilli