GAE & GDPR

De Europese privacywetgeving (GDPR) vereist dat alle beheerders van gegevens aan de personen wiens gegevens zij bewaren dit ter kennis brengen alsook de wijze waarop deze gegevens bewaard en beheerd worden. Hieronder lichten wij toe welke gegevens wij bewaren. Alle desbetreffende documenten en de webpagina’s zullen aangepast worden zodoende dat iedereen op de hoogte is van de gevolgde procedures.

Algemene bepalingen

Galgo Aid vzw deelt geen van de bij hen bewaarde gegevens met andere partijen tenzij hiervoor een wettelijke basis zou bestaan (vb strafrechtelijke inbreuken). In geen geval worden de gegevens overgemaakt aan één of andere commerciële vereniging zonder voorafgaande toelating van de persoon om wiens gegevens het zou gaan.

Door GAE bijgehouden lijsten

1. Algemene ledenlijst

De algemene ledenlijst bevat de namen en contactgegevens van alle personen die een ledenbijdrage gestort hebben aan GAE en aldus ook van alle activiteiten in kennis gestled worden. Deze personen opgenomen in deze lijst worden, teneinde te kunnen aantonen dat de VZW leden heeft, voor een periode van 5 jaar bijgehouden. 

Bij de jaarlijkse vervaldag van de bijdrage wordt het lid tot maximaal 5x uitgenodigd om zijn lidmaatschap te verlengen, waarna, indien dit niet gebeurt, het oud-lid gearchiveerd wordt en ook geen kennisgevingen meer zal ontvangen.

2. Adoptieaanvragen

Wanneer iemand een hond bij GAE wenst te adopteren, start de procedure middels een (meestal) online ingediende adoptieaanvraag. Aan de hand van deze adoptieaanvraag neemt GAE contact op met de kandidaat-daoptant waarna in onderling overleg beslist wordt of de adoptieprocedure verder gezet wordt. Het staat de indiener van de adoptieaanvraag ook vrij om op gelijk welk moment de aanvraag terug in te trekken. De adoptieaanvraag blijft op het systeem bijgehouden tot op het moment dat de adoptieprocedure al dan niet met succes werd afgerond.

3. Documenten huisbezoeken

Nadat er een adoptieaanvraag aanvaard wordt, zal, voor zover dit al niet gebeurd is, een huisbezoek uitgevoerd worden teneinde met de kandidaten persoonlijk kennis te maken en na te gaan of de opvangplaats geschikt is om een hond veilig te plaatsen. De informatie van dit huisbezoek wordt door de huisbezoeker binnen de organisatie gedeeld met de beslissingsnemers, zijnde het bestuur van GAE, de adoptieverantwoordelijken en het GAE-opvanggezin waar de hond verblijft in afwachting van adoptie.

Na een succesvolle afronding van, de adoptieprocedure wordt dit document gearchiveerd bij de adoptieverantwoordelijke en verwijderd bij de andere bestemmelingen. Indien de procedure onderbroken wordt of met een negatief resultaat afgesloten wordt, worden de gegevens van het huisbezoek vernietigd.

4. Adoptanten

In het kader van de adoptieprocedure is contractueel vastgelegd dat GAE iedere geadopteerde hond in geval van einde adoptie, anders dan overlijden, terug aan de organisatie moet gegeven worden zodoende dat GAE een nieuw adoptiegezin kan zoeken. Het is evident dat GAE de gegevens van de desbetreffende hond, alsook de adres- en contactgegevens van alle adoptiegezinnen bijhoudt in een bestand. Indien GAE in kennis gesteld wordt van het overlijden van de hond, wordt dit dan ook in de lijsten bijgehouden zodoende dat GAE ten behoeven van de controlerende overheidsinstanties een overzicht behoudt van alle geadopteerde honden.

Indien de adoptant dit wenst kunnen, na het overlijden van de hond, zijn contact- en adresgegevens uit deze records op eenvoudige aanvraag verwijderd worden.

5. Vrijwilligers

Binnen de groep van de GAE-leden zijn er een aantal personen die het officiële statuut van vrijwilliger hebben. Deze personen zijn in deze functie opgenomen in de lijsten en hun gegevens worden alleen gedeeld met de verzekeringsmaatschappij die instaat voor de vrijwilligersverzekering. 

Vrijwilligers ondertekenen ook de vrijwilligersverklaring dewelke in de GAE-archieven bewaard wordt.

6. Leden algemene vergadering

De leden van de algemene vergadering bestaan uit de door deze vergadering aanvaarde effectieven en toegestreden leden die samen met de dagelijks bestuur de sturing van de VZW verzorgen. Deze leden komen minimaal jaarlijks samen. Zij zijn met hun statuut opgenomen in de ledenlijst.

7. Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur zijn de door de algemene vergadering aangeduide minimum 3 leden van de algemene vergadering. Hun namen zijn ook opgenomen in het Staatsblad.

Geadopteerd

Moro

Hallo, Ik ben Moro, Een mooie Galgo reu van 5 jaar oud.
Adopteer
Geadopteerd

Magia

Hallo, ik ben Magia, iets meer dan 4 jaar oud en ben afgegeven door mijn eigenaar na de jacht in Zuid Spanje. Ondertussen zo’n maandje ...
Adopteer
Geadopteerd

Camaron

Camaron op zoek naar zijn ‘forever home’. Camaron  is een knappe grote  brindle Galgo van 2,5 jaar jong en is een zeer vriendelijke, opgewekte hond. ...
Adopteer

Hoe kan u helpen?

Wil je graag een hond helpen maar heb je geen plaats om hem/haar een gouden mandje te geven? Maar je ziet het wel zitten je steentje bij te dragen om een hond in nood te helpen en deze een nieuwe start te kunnen geven? Dan kan je ook een donatie doen. Dit kan via onderstaande link.