Adoptie procedure

Een hond is niet voor even, maar voor het leven.

Een hond adopteren is een belangrijke beslissing en niet iets dat je even tussendoor kunt doen. Windhonden zijn gevoelige dieren en de meesten hebben een rugzakje met bagage uit Spanje bij.

Net zoals andere honden, moeten ook onze windekindjes uitgelaten worden, in weer en wind. Bij onzekere of angstige diertjes die onverwachts kunnen schrikken, moet u extra op uw hoede zijn. Laat hen enkel uit met een halsband, tussenstuk en veiligheidstuigje en bij voorkeur dubbel aangelijnd (de 2e leiband schuin over uw schouder).

Ook binnenshuis moeten u en uw gezinsleden steeds alert blijven en altijd deuren achter zich sluiten, zodat u windhond zeker niet kan ontsnappen. Uw huis en uw tuin zullen misschien aangepast moeten worden, om deze ‘windhondproof’ te maken. Als uw windhond gaat lopen is dit echt een ramp en niet vergelijkbaar met een andere hond die gaat lopen! Omwille van hun verleden zijn ze schuchter en moeilijk of niet te benaderen of vangen.

Bovendien is een windhond, een grote hond die voldoende ruimte nodig heeft. Ook de financiële kant van adoptie mag u niet vergeten, eventuele aanpassing van de tuin (een stevige omheining van 1m80), een goede voeding, een zacht kussen, een warme jas,… Tevens kan het zijn dat uw windhond verzorging nodig zal hebben wanneer hij ziek is, en medicijnen of een operatie kunnen veel geld kosten.

Omwille van bovenstaande redenen, is het belangrijk dat u goed overweegt of u bereid bent het nodige te doen om een hond een goede thuis te geven. Neem ook goed de informatie door die u op onze website vindt, het geeft u een goed overzicht van wat u kan verwachten.

Wij zijn allen vrijwilligers en zouden u willen vragen ons enkel te contacteren indien alle gezinsleden akkoord zijn om een hond te adopteren en u er goed over nagedacht heeft. De begeleiding die Galgo Aid voorziet voor en na adoptie neemt van onze vrijwilligers soms veel tijd in beslag. Wij doen dit alles met heel veel plezier en passie, maat uiteraard is ook voor onze vrijwilligers tijd kostbaar. Als u er echt voor wil gaan, dan begeleiden wij u echter zeer graag daar wij veel waarde hechten aan een goede begeleiding en persoonlijk contact met onze adoptanten!

Als u uw hart heeft verloren aan een van onze honden op onze website en dus goed nagedacht hebt over adoptie, dan verzoeken wij u het adoptieformulier volledig ingevuld door te sturen. De informatie die u verschaft in de adoptie aanvraag, is reeds een goede leidraad. Indien u geen bevestigingsmail terugkrijgt na het invullen van uw adoptie aanvraag, dan betekent dit dat wij uw aanvraag niet ontvangen hebben en u iets niet correct of te weinig hebt ingevuld. Bij problemen kan u tevens een email sturen naar adopties@galgoaid.eu

Hoe werken wij

Huisbezoek

Zodra wij uw adoptie aanvraag goed ontvangen hebben, zal 1 van onze vrijwilligers een afspraak met u maken voor een huisbezoek. Tijdens het huisbezoek zullen we ingaan op alle facetten die belangrijk zijn aangaande de adoptie: wat kunt u verwachten, wat verwachten wij van u, past de door u gekozen hond bij u en uw gezin, waar moet u rekening mee houden, welke vragen hebt u enz...

Een belangrijke vereiste voor de veiligheid van onze windhonden is dat uw tuin volledig en stevig omheind is en dit minstens 1m80 hoog. Wij willen u vragen hier rekening mee te houden alvorens ons te contacteren. Indien u niet bereid of niet in de mogelijkheid bent (buren/eigenaar woning/...) uw tuin aan te passen, kan er geen adoptie plaatsvinden. Bovendien moet uw tuin GOED omheind zijn dit betekent: volledig en stevig omheind, zonder openingen tussen paaltjes, omheining en poortje(s) etc. Ook de ruimte onder de poort mag niet te groot zijn en spijlen van poorten of omheiningen moeten zeer smal zijn of met draad afgespannen worden. Poorten met een handvat moeten voorzien worden van een slot aan binnen en buitenkant en ten allen tijde op slot gehouden worden. Als u nog een omheining moet plaatsen, raden wij een gesloten omheining aan (dus niet enkel draad)..

Wij werken op dit ogenblik nog samen met 1 asiel in Spanje het welke voldoet aan alle door Europa en België vastgelegde voorwaarden die voor het transport naar België vervult moeten worden. De meeste honden zitten met verschillende honden samen in een ruim hok en zijn sociaal naar soortgenoten toe. Extra tests zoals omgang met katten worden tevens ter plaatse uitgevoerd. Wij bepalen samen met het asiel welke honden naar België overgebracht worden. Dit gebeurt steeds in functie van vraag en de beschikbare opvang in België.
De meeste honden verblijven dus tijdelijk bij een opvanggezin in België. Als de hond in een opvanggezin verblijft, kan u na het huisbezoek en na goedkeuring van de adoptiecoördinator, gaan kennis maken met de hond van uw keuze. Het grote voordeel van honden in opvang is dat ze tijdens hun verblijf in België reeds gesocialiseerd worden en basisvaardigheden aangeleerd krijgen. Het opvanggezin kent het karakter en de gewoontes van de opvanghond reeds goed en zal u waardevolle informatie kunnen geven. Pas nadat u met de hond hebt kennisgemaakt bij het opvanggezin en na goedkeuring van de adoptiecoördinator, kan u een afspraak maken met het opvanggezin wanneer de hond opgehaald kan worden. OPGELET: bij het afhalen van de hond moet de adoptant in het bezit zijn van het noodzakeliljke geleidingsmateriaal (haslband voor windhond - tussenstuk - goedgekeurd gareel - stevige vaste leiband (geen oprolsysteem)) Het opvanggezin zal bij afhaling het adoptiecontract samen met u invullen. De matching tussen adoptiegezin en de windhond moet immers goed zijn, het gevoel van een klik, dit is mijn hond, hier ga ik voor.
Het is alleen mogelijk om rechtstreeks te adopteren als u voldoende ervaring hebt en afhankelijk van de hond van uw keuze.
In een huis wonen, vreemde geluiden, andere huisdieren,... , alles is nieuw. Met liefde, aandacht en geduld zullen onze honden zich ontwikkelen tot lieve, aanhankelijke kameraadjes.

Wat kost het om een hond te adopteren?

Wij vragen een eenmalig en NIET TERUGBETAALBAAR adoptiebedrag van €320, voor alle honden, tot een leeftijd van 8 jaar. Voor honden vanaf 8 jaar bedraagt het adoptiebedrag €180, omdat we hen op die manier meer kans willen bieden op nog een aantal mooie jaren in een liefdevolle omgeving.

Wij vragen u het adoptiebedrag op voorhand over te maken op ons bankrekeningnummer IBAN BE51 7310 0195 8462 / BIC KREDBEBB met vermelding 'adoptie en naam van de hond'. Pupjes die nog niet geslachtsrijp zijn worden noch door het asiel, noch door GAE gesterilliseerd of gecastreerd. Het is echter een contractuele vereiste om uw pup enkele maanden na adoptie, op uw kosten, te laten steriliseren of castreren. Tevens vragen wij u om een bewijs van uw dierenarts te bezorgen, teneinde het dossier van de hond te vervolledigen.

Alle honden worden getest op de tropische ziektes, erlichia, filaria, leishmania (IFI). Ze zijn gevaccineerd volgens de Europese richtlijnen terzake, gechipt en hebben een Europees paspoort. GAE zorgt tevens voor de chip registratie op naam van de adoptanten in België. Alle honden krijgen een anti-vlooien behandeling en ontwormingskuur. We raden u aan deze beiden nog eens te herhalen 1 week na adoptie. (Geen anti-vlooienband gebruiken voor galgo's!)

Hoe gaan wij om met uw gegevens

GAE is een VZW zonder binding met enige commerciële organisatie. Wij aanvaarden sponsoring zonder dat wij hiervoor de privacy van onze adoptanten of leden opgeven.

Wanneer u een hond wenst te adopteren aanvaardt u dat GAE de gegevens in de verschillende stappen van de procedure behandelt en in voorkomend geval bewaart zoals omschreven ins ons GAE en GDPR-artikel omschrijven is.

Afstand van een geadopteerde hond

GAE gaat steeds voor een ideale koppeling van een hond aan een adoptiegezin, zodoende dat deze zijn gehele leven in zijn gouden mandje kan blijven. Helaas moeten we uitzonderlijk vaststellen dat door omstandigheden het soms niet mogelijk is om een adoptie verder te zetten. 

Daar GAE uit een groep vrijwilligers (VZW) bestaat en geen asiel is, kan GAE de kosten bij een afstand niet volledig dragen en zijn volgende regels van toepassing bij afstand van een hond:

  • Een geadopteerde hond moet via GAE terug herplaatst worden en kan contractueel niet door de adoptant aan derden afgestaan worden.
  • Het betaalde adoptiebedrag wordt nooit teruggestort
  • Wanneer een hond terugkeert moet hij volledig medisch in orde zijn met preventieve zorgen (ontworming – jaarlijkse vaccinaties – …). Zo niet zal de adoptant zich bij overname akkoord verklaren om de kosten gemaakt om de hond terug in orde te krijgen terug te betalen.
  • De hond moet ook vergezeld zijn van de nodige documenten (paspoort – kaart dog-id). Indien dit niet het geval is zullen de kosten om deze terug aan te maken voor rekening zijn van de persoon die de hond afstaat.
  • Indien de hond op het moment van de overdracht aan GAE een al dan niet gekend of onderliggend medisch probleem heeft, blijft de afstaande partij financieel verantwoordelijk voor de kosten tot wanneer de hond herplaatst wordt en de nieuwe adoptant met kennis van zaken zich over de hond kan ontfermen.
  • De afstaande adoptant blijft ook verantwoordelijk voor de opvangkosten tussen het moment van afstand en de nieuwe adoptie. Dit betreft zowel voeding, medische kosten en opvangkosten.
  • De afstaande partij zal bij terugkeer van de hond een afstandsverklaring ondertekenen waar bovenstaande punten opgenomen zijn.
Geadopteerd

Moro

Hallo, Ik ben Moro, Een mooie Galgo reu van 5 jaar oud.
Adopteer
Geadopteerd

Magia

Hallo, ik ben Magia, iets meer dan 4 jaar oud en ben afgegeven door mijn eigenaar na de jacht in Zuid Spanje. Ondertussen zo’n maandje ...
Adopteer
Geadopteerd

Camaron

Camaron op zoek naar zijn ‘forever home’. Camaron  is een knappe grote  brindle Galgo van 2,5 jaar jong en is een zeer vriendelijke, opgewekte hond. ...
Adopteer

Hoe kan u helpen?

Wil je graag een hond helpen maar heb je geen plaats om hem/haar een gouden mandje te geven? Maar je ziet het wel zitten je steentje bij te dragen om een hond in nood te helpen en deze een nieuwe start te kunnen geven? Dan kan je ook een donatie doen. Dit kan via onderstaande link.